Spotkanie Członków Klastra Lubelska Medycyna w ramach zespołu zadaniowego ds. turystyki medycznej

Spotkanie Członków Klastra Lubelska Medycyna w ramach zespołu zadaniowego ds. turystyki medycznej

W dniu 8 grudnia 2016 r. w biurze Klastra Lubelska Medycyna odbyło się spotkanie poświęcone turystyce medycznej. Uczestnicy spotkania omówili między innymi dotychczasowe działania biura Klastra  oraz  plany na 2017 r. w obszarze turystyki medycznej. Członkowie Klastra, w czasie prezentacji przeprowadzonej przez dr Andrzeja Tuckiego, mogli zapoznać się z aktualnym stanem oraz trendami rozwoju turystyki medycznej w Polsce i na świecie. W ramach drugiego wystąpienia mgr Aldona Robak podzieliła się z Członkami Klastra wynikami i wnioskami z badań przeprowadzonych na potrzebę pracy magisterskiej „Uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej w Lublinie na przykładzie usług stomatologicznych”.

Na kolejnych spotkaniach Członkowie Klastra rozpoczną prace warsztatowe nad tworzeniem pakietów produktów w turystyce medycznej.

2017-01-19T09:56:45+01:00 19 stycznia 2017|Działania|