Klaster Lubelska Medycyna nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017

Klaster Lubelska Medycyna nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest ogólnopolskim wyróżnieniem, które pozwala docenić najbardziej innowacyjne projekty realizowane przy udziale środków z programów unijnych. Nagrodzonymi mogą zostać polskie placówki naukowe, instytucje i firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową oraz samorządy, podległe im spółki, a także prywatne i państwowe firmy przyczyniające się swoimi nowatorskimi działaniami i inwestycjami do zrównoważonego rozwoju Polski.

Organizatorem programu jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem Merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem Programu jest popularyzowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia oraz wyłonienie, docenienie i promowanie podmiotów:
– realizujących innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych
– realizujące projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki.
– dbających o rozwój sfery badawczo-rozwojowej
– działających na rzecz podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionów.

2017-09-19T14:32:45+02:00 19 września 2017|Aktualności|