Udział Klastra Lubelska Medycyna w spotkaniu w ramach projektu CLUSTERS3

Udział Klastra Lubelska Medycyna w spotkaniu w ramach projektu CLUSTERS3

30 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowski Województwa Lubelskiego odbyło się kluczowe spotkanie dla procesu tworzenia regionalnej polityki klastrowej. Przedstawiciel Klastra Lubelska Medycyna wziął udział w debacie dotyczącej dobrych praktyk, instrumentów oraz sposobów wspierania klastrów. Wynikiem rozmów będzie wybór i wdrożenie instrumentów wsparcia, które uczestnicy spotkania, w uzgodnieniu z realizatorem projektu CLUSTERS3 (Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) uznali za najbardziej potrzebne i skuteczne dla rozwoju klastrów w naszym regionie.

2017-12-28T13:04:01+01:00 28 grudnia 2017|Aktualności|