Spotkanie zespołu ds. turystyki medycznej Klastra Lubelska Medycyna

W dniu 9 stycznia 2018 r. w biurze Klastra odbyło się kolejne spotkanie zespołu do spraw turystyki medycznej Klastra Lubelska Medycyna. W jego trakcie zostały przedstawione informacje o projekcie ProVaHealth realizowanym przez Gminę Lublin w ramach programu Baltic Sea Region 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informacje przedstawiła Marzena Strok-Sadło kierownik projektu oraz członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna.

Przedmiotem spotkania było również zaprezentowanie koncepcji przygotowywanej przez Klaster Lubelska Medycyna konferencji Health and Medical Tourism Summit. Eastern Europe 2018, która odbędzie się 12 czerwca 2018 r. w Lublinie. W celu sprawnej koordynacji działań związanych z wydarzeniem uczestnicy spotkania powołali zespół, który będzie wspierał biuro Klastra w organizacji konferencji.

Członkowie Klastra uczestniczący w spotkaniu uzyskali także informacje na temat planowanych w 2018 roku imprez targowych z zakresu turystyki i turystyki medycznej, w  tym między innymi targi w Tel Awiwie, Mińsku, Moskwie, Berlinie, Londynie, Sztokholmie, Mediolanie, czy Dubaju. Harmonogram targów przedstawił Lider zespołu ds. Turystyki Medycznej Robert Mazur.

W trakcie spotkania Lider zespołu ds. Marketingu i Promocji Klastra w Klastrze przeprowadził wstępną konsultację założeń do strategii internacjonalizacji i marketingu Klastra Lubelska Medycyny na lata 2018-2025.