Zaproszeniu do udziału w bezpłatnych konsultacjach w ramach programu Horyzont 2020

Zbliża się termin składania wniosków na projekty typu Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach działań badawczo-szkoleniowych Marii Skłodowskiej-Curie, wchodzących w skład I Filaru Programu Horyzont 2020. Projekty tego typu polegają na nawiązaniu i/lub wzmocnieniu współpracy międzynarodowej poprzez wymianę personelu pomiędzy uniwersytetami, instytutami badawczymi a także przedsiębiorstwami.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w ww. konkursie na bezpłatne spotkania konsultacyjne w ramach „Dyżuru eksperckiego” prowadzonego przez pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK).

Termin dyżuru: 21-22 marca 2019 r., w godz. 9:00-14:00

Miejsce: Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, budynek „B”, pokój nr 206 (II p.)

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do osób, które mają już gotowy wniosek lub pracują nad przygotowaniem zgłoszenia do programu Horyzont 2020. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w dotychczasowych programach ramowych Unii Europejskiej, eksperci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej ocenią poprawność wniosków projektowych i udzielą wskazówek, które pozwolą uniknąć ewentualnych błędów.

Konsultacje w ramach „Dyżuru eksperckiego” prowadzone są w formie indywidualnych spotkań trwających maksymalnie 60 minut.

Aby skorzystać z tej oferty, należy osobiście zgłosić swój udział kontaktując się telefonicznie z pracownikami RPK: Sylwią Nowak lub p. Michałem Marszałowiczem (tel.: 81 744 50 61 w.118).

Rejestrację uczestników prowadzimy do 20 marca 2019 r. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie: http://www.rpklublin.pl/1323,21-22-marca-2019.