II posiedzenie Rady III kadencji Klastra Lubelska Medycyna

W dniu 24 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej, w budynku ORION przy ul. Spokojnej 2 w Lublinie, odbyło się II posiedzenie Rady III kadencji Klastra Lubelska Medycyna.

Spotkaniu przewodniczył dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Przewodniczący Rady Klastra Lubelska Medycyna.

Przedmiotem posiedzenia było zatwierdzenie przez członków Rady sprawozdania z realizacji działań Klastra od 1 grudnia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. oraz planu działań Klastra i źródeł ich finansowania w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. sporządzonych przez Biuro Klastra Lubelska Medycyna.

Spotkanie było również okazją do podziękowania przez Przewodniczącego Rady – dr Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin, Rektorom lubelskich uczelni, za współpracę w ramach Rady Klastra Lubelska Medycyna – prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Dropowi – Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Stanisławowi Michałowskiemu -Rektorowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Zygmuntowi Litwińczukowi – Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w związku z zakończeniem ich kadencji.