Krajowe Centrum Funduszy Europejskich

Opis produktu

Adres:

ul. Turystyczna 32

20-207 Lublin

Opis:

Centrum świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz funduszy krajowych, a także w zakresie profesjonalnego doradztwa szkoleniowego. Centrum posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów transgranicznych oraz projektów IT. Oferta firmy skierowana jest do przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych i koncentruje się głównie na wsparciu działań rozwojowych, proinnowacyjnych, proekologicznych oraz strukturalnych.

Szczegóły produktu