Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Opis produktu

Adres:

Karmelicka 7, 20-081 Lublin

WWW:

Opis:

Podstawowym celem Centrum jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Centrum wykonuje również działalność leczniczą polegającą na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szczegóły produktu

Kategorie: