Rada Klastra

Rada Klastra 2018-11-29T08:04:20+02:00

Rada Klastra Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych

Przewodniczący Rady Klastra:
dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Wiceprzewodniczący Rady Klastra:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Pozostali członkowie Rady Klastra:

prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Ryszard Śmiech – Dyrektor Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Tomasz Szymajda – Prezes Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego S.A.
lek. med. Andrzej Szerej – Prezes Zarządu Centrum Medycznego Medicos S.A.
Zbigniew Michalak – Prezes Lubelskiego Forum Pracodawców w Lublinie
Dorota Karczewska – Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala ŻAGIEL MED
Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu SDS Optic Sp. z o.o.
Robert Mazur – Prezes Watra Travel Sp. z o.o.

Pierwsze posiedzenie Rady Klastra II kadencji odbyło się 30 maja 2017 r. w Ratuszu w Lublinie