Rada Klastra

Rada Klastra 2020-08-10T14:41:28+02:00

Rada Klastra Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych

Przewodniczący Rady Klastra:
dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Wiceprzewodniczący Rady Klastra:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Pozostali członkowie Rady Klastra:

Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego

prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

dr n. med. Radosław Starownik – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala   Klinicznego nr 4 w Lublinie

Zbigniew Michalak – Prezes Lubelskiego Forum Pracodawców w Lublinie

Agnieszka Gąsior-Mazur – Prezes Stowarzyszenia „Lubelski Klub Biznesu”

lek. med. Andrzej Szerej – Prezes Zarządu Centrum Medycznego Medicos S.A.

Dorota Karczewska – Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala ŻAGIEL MED

Robert Mazur – Prezes Watra Travel Sp. z o.o.

Mateusz Sagan – Prezes Biotarget Sp. z o.o.

Kadencja Rady Klastra Lubelska Medycyna upływa z dniem 28 maja 2021 r.