Obszar B+R

Obszar B+R 2016-12-12T16:03:43+01:00

Projekty B+R członków Klastra Lubelska Medycyna.

Dwufazowy, sprężysty biomateriał kościozastępczy „FlexiOss” w badaniach in vivo
Lider Prof. dr hab. Grażyna Ginalska – Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  i Dr hab. Izabela Polkowska – Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Partnerzy Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Informacje  Projekt dotyczy wykazania możliwości wykorzystania materiału kościozastępczego do wypełniania ubytków w kościach zwierząt laboratoryjnych. Uzyskane w wyniku współpracy rezultaty sugerują możliwość wykorzystania materiału implantacyjnego nowej generacji do zabiegów implantacyjnych u pacjentów klinik stomatologicznych, ortopedycznych i weterynaryjnych. Grant badawczy NCN, nr. N N308 582 440
Wstępna ocena kliniczna nowego kompozytu kościozastępczego wytworzonego i opatentowanego w Katedrze Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie
Lider Prof. dr hab. Grażyna Ginalska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Katedra Biochemii i Biotechnologii) i dr Małgorzata Kiernicka Centrum Stomatologiczne „New-Dent”
Partnerzy Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Medical Inventi S.A. i Centrum Stomatologiczne „New-Dent”.
Informacje  Centrum New-Dent zostało zaakceptowane przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do przeprowadzenia obserwacji klinicznych nowego biomateriału dostarczonego przez Medical Inventi S.A. (wypełnienie ubytków w chirurgii stomatologicznej ). Wszystkie przypadki są okresowo poddawane ocenie klinicznej,a zastosowanie biomateriału w ww. przypadkach nie wykazało efektów ubocznych.
Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej
Lider SDS Optic Sp. z o.o.
Partnerzy SDS Optic Sp z o.o., Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów.
Informacje  W wyniku zrealizowanych prac B+R powstanie prototyp komercyjnego urządzenia, mikrosondy laserowej, umożliwiający wykrywanie markerów nowotworowych HER2 i CCL5 oraz ilościowe wykrywanie przenikania substancji leczniczych do guza nowotworowego podczas opracowywania terapii przeciwnowotworowych. Opracowana technologia będzie innowacją o znaczeniu międzynarodowym. Celem spółki SDS Optic jest wzmocnienie pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach nauki objętych projektem, a także rozpoczęcie działalności eksportowej, opartej o sprzedaż ww. urządzenia.