Szpitale publiczne

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 2018-08-07T09:50:59+00:00
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli 2017-01-19T14:46:24+00:00
Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie 2016-12-12T16:04:05+00:00
Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2016-12-12T16:04:11+00:00
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie 2016-12-12T16:04:12+00:00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2016-12-12T16:04:13+00:00
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie 2016-12-12T16:04:13+00:00
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie 2016-12-12T16:04:13+00:00
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego 2016-12-12T16:04:13+00:00
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 2016-12-12T16:04:13+00:00