PROF Stefan Pierzynowski

Adres:

ul. Woronieckiego 1a/13

20-491 Lublin

Opis:

Firma prowadzi prace naukowo-­badawcze z zakresu fizjologii i patofizjologii ludzi i zwierząt.
Między innymi badania nad  preparatami i substancjami hamującymi rozwój kamieni nerkowych oraz dny moczanowej.