Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego

Adres:

ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin

WWW:

www.spszw.lublin.pl

Opis:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie świadczy specjalistyczne usługi stacjonarne i ambulatoryjne. Lecznictwo stacjonarne zlokalizowane jest w trzech kompleksach: przy ul. Biernackiego 9, Lubartowskiej 81 oraz Kruczkowskiego 21. Szpital posiada w swoich strukturach dwa Oddziały Chorób Płuc i Gruźlicy, Oddział Chorób Zakaźnych Dziecięcych, Oddział Internistyczny, trzy Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Ginekologii, Oddział Noworodków i Wcześniaków, Oddział Położniczy z Oddziałem Patologii Ciąży, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Neurologii, Oddział Urazowo – Ortopedyczny, Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej, Pododdział Laryngologii. Szpital prowadzi diagnostykę w ramach funkcjonowania Laboratorium Centralnego, Działu Diagnostyki Rtg, Banku Krwi, Działu Fizjoterapii oraz Pracowni Endoskopowej. Szpital dysponuje czterema przychodniami, w ramach których świadczy specjalistyczne usługi.