Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher

Lekarz specjalista II stopnia rehabilitacji medycznej. Szczególny obszar zainteresowań  zawodowych: rehabilitacja onkologiczna. Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie. Jest członkiem i  Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Przewodniczącym Sekcji Rehabilitacji Onkologicznej PTReh. Konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej w województwie lubelskim. Konsultant medyczny i pełnomocnik ds. rozwoju naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.. Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Biegły sądowy w zakresie rehabilitacji medycznej Sądu Okręgowego w Lublinie.

Kierownik naukowy kursów szkoleniowych dla lekarzy w ramach specjalizacji z rehabilitacji medycznej prowadzonych dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Członek różnych zespołów i komisji przy Ministrze Zdrowia, CMKP i Konsultancie Krajowym w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher