Cluster in media

Cluster in media 2016-12-12T16:03:42+02:00
18 Jul 2016

Wyróżnienia projektu Klaster Lubelska Medycyna

Klaster Lubelska Medycyna został wyróżniony w krajowym etapie Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”. Celem Konkursu jest wyróżnienie w sześciu kategoriach najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. Informacje o wszystkich nagrodzonych projektach dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

11 Jul 2016

Spotkanie Członków Klastra Lubelska Medycyna

23 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie Członków Klastra Lubelska Medycyna. Spotkanie poprzedzały wybory uzupełniające członków Rady Klastra w grupie podmiotów leczniczych. Relacja z tego wydarzenia dostępna jest tutaj.

16 Jun 2016

Klaster Lubelska Medycyna w Miesięczniku Lubelskiej Izby Lekarskiej „Medicus”

W kwietniowym wydaniu Miesięcznika Lubelskiej Izby Lekarskiej „Medicus” ukazała się rozmowa z Panią Moniką Lipińską zastępcą prezydenta Lublina dotycząca osiągnięcia przez Lublin pierwszego miejsca w Rankingu Zdrowia Polski według Dziennika Gazety Prawnej. W wywiadzie została podkreślona rola Klastra Lubelska Medycyna w rozwoju prozdrowotnym miasta. Powyższe wydanie Miesięcznika Lubelskiej Izby Lekarskiej „Medicus” wraz ze wspomnianym wywiadem (znajdującym się na stronie nr 3) dostępne jest w wersji elektronicznej tutaj.