Konferencja „Usługi i turystyka zdrowotna”

Konferencja odbyła się 20 września 2014 r. we Włodawie jako kontynuacja cyklu spotkań w ramach Dni Trzech Kultur w Medycynie. Tegoroczna tematyka poświęcona była zagadnieniom potencjału województwa lubelskiego i miasta Lublin w zakresie turystyki zdrowotnej. Konferencja zorganizowana została przez członków Klastra Lubelska Medycyna i pod honorowym patronatem Klastra.
Miejsce Konferencji: Starostwo Powiatowe we Włodawie, Al.J.Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa