Podsumowanie wizyty pośredników turystyki medycznej

Misja przyjazdowa operatorów medycznych była częścią projektu Promocja Polskiej Turystyki Medycznej w latach 2012-2015. W jego realizację zaangażowane były firmy należące do klastra Lubelska Medycyna: Luxmed, Medicos, Gastromed oraz Uzdrowisko Nałęczów.

Spotkanie prowadzone przez Marzenę Strok-Sadło, otworzyła prezentacja przedstawiona przez P. Roberta Mazura – Prezesa Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (LROT). Wystąpienie skupiało się na określeniu możliwości kooperacji firm prowadzących działalność leczniczą z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną . Jak zauważył Robert Mazur Prezes LROT – mimo że jesteśmy atrakcyjnym regionem – Skuteczność w pozyskiwaniu turystów wymaga zarówno promocji regionu jak i stałej dostępności różnorodnej i dobrej jakości usług turystycznych.

W dalszej części spotkania miało miejsce podsumowanie dotychczasowych efektów misji operatorów medycznych oraz dyskusja poświęcona dalszym krokom służącym rozwojowi turystyki medycznej w Lublinie.