SDS OPTIC – wytwarzanie diagnostycznych mikrosond laserowych

Projekt zgłoszony przez członka klastra Lubelska Medycyna – SDS OPTIC Sp z o.o. z Lublina, polegający na opracowaniu innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej, uzyskał wysoką – siódmą pozycję w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W konkursie realizowanym w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED zgłaszane były projekty poświęcone zagadnieniom „Profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Oprócz lidera projektu spółki SDS Optic w konsorcjum realizującym przedsięwzięcie znaleźli się również inni członkowie klastra Lubelska Medycyna:Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy, dodatkowo do współpracy zaproszone zostały Uniwersytet Medyczny z Wrocławia i Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów

Projekt łączy w sobie dwie dziedziny nauki, czyli telekomunikację, w tym technologie światłowodowe oraz biotechnologię przemysłową w zakresie badań nad komórkami i procesami, które w nich zachodzą. W wyniku zrealizowanych prac B+R powstanie prototyp komercyjnego urządzenia w postaci mikrosondy laserowej.

Opracowana technologia pozwoli onkologom na zwiększenie efektywności diagnostyki nowotworowej a firmom farmaceutycznym na poprawę efektywności badań nad celowanymi lekami antynowotworowymi. Celem dalekosiężnym spółki SDS Optic jest wzmocnienie pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach nauki objętych programem, a także rozpoczęcie działalności eksportowej, opartej o sprzedaż w.w. urządzenia.