Przeprowadzenie powtórnych wyborów do Rady Klastra w grupie pozostałych przedsiębiorstw

W dniu 20 marca 2015r. w Ratuszu, odbyło się spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw, będących członkami Klastra Lubelska Medycyna. Celem spotkania było przeprowadzenie powtórnych wyborów do Rady Klastra oraz konsultacja założeń do strategii.