Klaster Lubelska Medycyna na Wschodnim Forum Gospodarczym LUB-INVEST

W dniu 7-8 września 2015 roku Klaster Lubelska Medycyna był prezentowany przez członka zarządu Marzenę Strok-Sadło na Wschodnim Forum Gospodarczym
LUB-INVEST. Forum stanowi kontynuację cyklicznych konferencji międzynarodowych realizowanych od 7 lat równolegle przez Urząd Miasta Lublin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Wydarzenie ma na celu wzmocnienie wizerunku Lublina jako atrakcyjnej destynacji inwestycyjnej. Miejsca, w którym spotyka się biznes Europy Środkowo-Wschodniej.