Dni Trzech Kultur w Medycynie. Usługi i Turystyka Zdrowotna

19 września 2015r. w budynku Starostwa Powiatowego we Włodawie odbyła się trzecia już z cyklu konferencja naukowa pt. „Środowiskowe i rekreacyjne uwarunkowania człowieka”. Podobnie jak w latach ubiegłych Patronat Honorowy objął Klaster Lubelska Medycyna. Konferencję otworzyli pomysłodawcy spotkania – dr Artur Wdowiak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz dr Andrzej Tucki (UMCS), w towarzystwie gospodarza spotkania, v-ce starosty włodawskiego Adama Panasiuka.

W konferencji wzięło udział ponad 70 osób, wśród których byli przedstawiciele: UMCS, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, AWF w Białej Podlaskiej czy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ośrodki zagraniczne reprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Ivano Fankowsk i w Kijowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się prof. dr hab. Iwona Bojar – Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi oraz prof. dr hab. Alfred Owoc – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Wystąpienia podzielone zostały na kilka sekcji referatowych: Znaczenie czynników środowiskowych w rozrodzie człowieka, Rekreacja i turystyka zdrowotna, Nowe technologie medyczne, Czynniki środowiskowe a zdrowie człowieka, Prawo a zdrowie człowieka.

Łącznie zaprezentowano ponad 50 wystąpień.