Panelowe Spotkania Dyskusyjne „Innowacje w praktyce”

W dniach 22-23 października 2015r. na Arenie Lublin odbyły się Panelowe Spotkania Dyskusyjne – PSD 2015 „ Innowacje w praktyce ”. W ramach PSD 2015  miała miejsce IV Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań, Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, warszaty i konsultacje oraz Konferencja pt. „Innowacje w praktyce”. Patronat naukowy nad Konferencją objęła Polska Akademia Nauk O/Lublin.
Wydarzenie miało na celu promocję współpracy nauki i biznesu oraz  transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw.
Wystawa, która została zorganizowana po raz czwarty objęła prezentację innowacyjnych urządzeń badawczo-pomiarowych i nowych technologii z zakresu szeroko rozumianej techniki: mechatroniki, medycyny, rehabilitacji, farmacji oraz biotechnologii.
Wydarzenie zostało objęte patronatem Klastra Lubelska Medycyna.