Spotkanie Zespołu ds. Turystyki Medycznej

W dniu 19 listopada w Targach Lublin odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Turystyki Medycznej Klastra Lubelska Medycyna.

Spotkanie było okazją do podsumowania udziału przedstawicieli Klastra w targach turystyki medycznej Senior w Sztokholmie, oraz omówienia propozycji członków Klastra co do dalszego rozwoju oferty i narzędzi promocyjnych niezbędnych dla dalszego rozwoju turystki przyjazdowej do Lublina uwzględniającej usługi medyczne i usługi wellness.