Turystyka medyczna. Spotkanie z touroperatorami i przedstawicielami świata medycznego z Rosji

W dniach 11-16 stycznia bieżącego roku Zakład Leczniczy ” Uzdrowisko Nałęczów ” S.A., członek Klastra Lubelska Medycyna, gościł grupę decydentów w zakresie turystyki zdrowotnej z Rosji.

Wizyta gości z Rosji
W trakcie pobytu goście odwiedzili Lublin i Kazimierz Dolny, złożyli również wizytę w CRH Żagiel Med Sp. z o.o. 13 stycznia w Ratuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin i Klastra Lubelska Medycyna. Informację o Klastrze i potencjale środowiska medycznego w Lublinie i województwie lubelskim przedstawiła Marzena Strok-Sadło – członek zarządu Klastra.

Spotkanie było między innymi okazją do omówienia możliwości współpracy zarówno w zakresie turystyki zdrowotnej jak i w obszarze badawczo-rozwojowym.

W Samarze, reprezentowanej przez większość gości, działa Samarski Klaster Technologii Medycznych i Farmaceutycznych, którego koordynatorem jest Samarski Państwowy Uniwersytet Medyczny.