Spółki biotechnologiczne promują Klaster Lubelska Medycyna

Firmy Biolive Innovation Sp. z o.o., Fungi Biomed Sp. z o.o., Biotarget Sp. z o.o., Senior Telecare Sp. z o.o rozpoczęły współpracę z Klastrem Lubelska Medycyna. Spółki angażują się w rozwój kooperacji przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze, a także działają na rzecz promocji Klastra Lubelska Medycyna. Materiały promujące Klaster umieszczone są na billboardach dostępnych na terenie Lublina.