Polsko-Niemiecki Tydzień Współpracy Branży Medycznej

W dniu 22 czerwca 2016 r. odbyła się konferencja pt. „Nowoczesne Metody Zwiększania Efektywności i Korzyści dla Pacjentów” w ramach Polsko-Niemieckiego Tygodnia Współpracy Branży Medycznej, którego partnerem był Klaster Lubelska Medycyna.

Tematyka wydarzenia dotyczyła następujących zagadnień:

– wyzwania w zwiększaniu efektywności w placówkach służby zdrowia,
– rekonstrukcja zdrowia, jako kompleksowy program opieki medycznej i codziennej nad pacjentem.