Szkolenie “Fundusze unijne dla lubelskich przedsiębiorców”

W dniu 7 lipca 2016 r. odbyło się szkolenie „Fundusze unijne dla lubelskich przedsiębiorców” współorganizowane przez DC Centrum Akredytowany Ośrodek Innowacji, Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości, Bibby Financial Services Sp. z o.o. oraz Politechnikę Lubelską – Członka Klastra Lubelska Medycyna.

Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie lubelskich przedsiębiorców możliwościami pozyskania dofinansowania na rozwój działalności, głównie poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania.

W czasie spotkania uczestnicy zdobyli wiedzę na temat:
– realizacji nowych inwestycji w przedsiębiorstwie przy pomocy dotacji,
– terminach i założeniach najbliższych konkursów dla lubelskich firm,
– możliwościach nawiązania współpracy i transferu technologii z jednostki naukowo-badawczej,
– zabezpieczeniu finansowania obrotowego faktoringiem przy zaangażowaniu inwestycyjnym
w projekt.

Prelegentami byli przedstawiciele DC Centrum, Politechniki Lubelskiej, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości oraz Bibby Financial Services sp. z o.o. – specjaliści w zakresie faktoringu.

Adresatami wydarzenia byli mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy planują rozwój swoich firm w województwie lubelskim poprzez inwestycje mające na celu w prowadzenie innowacji.