Zaproszenie do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Klaster Lubelska Medycyna podczas Wschodnich Targów Rehabilitacji 2016

W dniach 14-15 października 2016 roku w Targach Lublin odbędzie się pierwsza edycja Wschodnich Targów Rehabilitacji. Chcemy zaprosić Państwa do aktywnego włączenia się w to wydarzenie.

Oprócz możliwości indywidualnego zaprezentowania się Państwa jako wystawcy, w tych dniach Klaster Lubelska Medycyna  zamierza zrealizować następujące wydarzenia towarzyszące:14 – 15 października 2016 r.

Stoisko Klastra Lubelska Medycyna, na którym specjaliści z podmiotów będących członkami Klastra będą udzielali bezpłatnych konsultacji dla uczestników Targów w zakresie zagadnień związanych
z promocją i profilaktyką zdrowia, fizjoterapią i rehabilitacją.

I. 14 października (piątek)

Wspólne spotkanie zespołów zadaniowych Klastra do spraw Stomatologii, Rehabilitacji i Marketingu w Klastrze.

Proponowana agenda:

część I: Prezentacje członków Klastra związanych ze stomatologią, promocją i profilaktyką zdrowia oraz fizjoterapią i rehabilitacją (jednostki naukowe, podmioty świadczące usługi w tym zakresie, firmy produkcyjne i projektowe, firmy zajmujące się promocją i marketingiem lub świadczące innego rodzaju usługi na rzecz podmiotów działających w obszarze promocji zdrowia, profilaktyki, fizjoterapii i rehabilitacji).

część II: Prezentacje tematyczne:

– jakość informacji w internecie (na podstawie przeprowadzonych w Klastrze badań focusowych);
– ryzyka w turystyce medycznej – regulacje prawne, dokumentacja medyczna;
– certyfikacja procesów w obsłudze pacjenta zagranicznego;
– promocja i marketing usług medycznych – doświadczenia międzynarodowe.

II. 15 października (sobota)

Sesje merytoryczne dedykowane tematyce rehabilitacji (prezentacje + panele):

-rehabilitacji dziecięcej;
-rehabilitacja narządów ruchu;
-rehabilitacji onkologicznej;

-profilaktyki i rehabilitacji w stomatologii;
-rehabilitacji kardiologicznej.

Sesje mają na celu zarówno wskazanie trendów w rehabilitacji (w tym w zakresie poszczególnych specjalizacji) jak również pozyskanie wspólnej wiedzy i integrację środowiska Klastra.

Propozycje uczestnictwa w wydarzeniach należy zgłaszać do dnia 31 lipca do Biura Klastra (Iwona Urban, tel. 466 2505, 4662526, e-mail: iwona.uraban@lublin.eu).