„Uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej w Lublinie na przykładzie usług stomatologicznych” – pierwsza praca magisterska napisana przy współpracy z Klastrem

We wrześniu bieżącego roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, miała miejsce obrona pracy magisterskiej studentki kierunku Turystyka i Rekreacja – Pani Aldony Robak. Tematem pracy były „Uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej w Lublinie na przykładzie usług stomatologicznych”. Jej cel stanowiła analiza aktualnego stanu turystyki medycznej w Lublinie oraz uwarunkowań jej rozwoju. Została napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy Skowronek, prof. nadzw. UMCS.
W pracy przedstawiono strukturę jednostek oferujących usługi stomatologiczne na podstawie przeprowadzonych badań własnych. Na potrzeby badania zidentyfikowano dwie grupy respondentów: osoby korzystające z usług stomatologicznych w Lublinie, ale mieszkające na stałe za granicą Polski lub w innym województwie oraz właścicieli gabinetów. Na podstawie uzyskanych wyników w obydwu grupach oceniono zakres, jakość oraz funkcjonowanie usług stomatologicznych w Lublinie oraz aktualny stan współpracy podmiotów z  branży stomatologicznej i turystycznej w zakresie kreowania wspólnej oferty. Ponadto zebrano opinie na temat możliwości rozwoju turystyki medycznej w Lublinie. Praca powstała we współpracy z Biurem Klastra Lubelska Medycyna.