Klaster Lubelska Medycyna uczestniczył w misji wysokiego szczebla klastrów z Unii Europejskiej do USA

Marzena Strok-Sadło, członek zarządu Klastra Lubelska Medycyna, reprezentowała Klaster podczas misji wysokiego szczebla 19 klastrów z Europy do USA w dniach 15-19 maja 2017 roku. Misja została zorganizowana przez BILAT USA 4.0 www.euussciencetechnology.eu i European Cluster Collaboration Platform (ECCP) www.clustercollaboration.eu. Jednym z głównych celów misji było wsparcie transatlantyckiej współpracy klastrów w zakresie budowania strategicznych partnerstw biznesowych w ramach Umowy o współpracy klastrów zawartej pomiędzy Unią Europejską (DG GROWTH ) i Departamentem Handlu USA w kwietniu 2015 roku. Europejskie klastry reprezentowały obszar nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, energii odnawialnej, elektroniki, medycyny i biotechnologii. Delegacji towarzyszył przedstawiciel Komisji Europejskiej Christophe Guichard odpowiadający między innymi za internacjonalizacje klastrów. Organizacja delegacji była wspierana przez Administrację USA (Departament Handlu). Przedstawiciel klastrów poznali 20 organizacji klastrowych w Filadelfii (Pensylwania), Bostonie i Cambridge (Massachusetts).

W dniu 15 maja w Filadelfii Klastry złożyły wizytę w biurze regionalnym Economic Development Agency (EDA) i Philadelphia Industrial Development Corporation, Ben Franklin Technology Partners of Southeastern Pennsylvania, Life Sciences Pennsylvania, Science Center, Penn State, The Wistar Institute of Anatomy and Biology i Singh Center for Nanotechnology.

W dniu 16 maja w Waszyngtonie, DC odbyło się seminarium, wymiana dobrych praktyk podczas okrągłego stołu oraz około 90 spotkań bilateralnych (C2C) z udziałem 13 partnerów amerykańskich. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy w obszarze badań i innowacji. Wydarzenia te miały miejsce podczas TechConnect World Innovation Conference & Expo.

Kolejne dni (18-19 maja) były poświęcone spotkaniom w hubach techniki i innowacji w Bostonie i Cambridge, MA. Stan Massachusetts cieszy się sławą “ Lidera Technologii “ pod względem poziomu wielkości wydatków federalnych przeznaczonych na naukę oraz prace badawczo-rozwojowe. Stan ten jest jest globalnym liderem między innymi w zakresie  biotechnologii, czystej energii, technologii cyfrowych w medycynie i zdrowiu czy internetu rzeczy (IoT).

Delegaci uczestniczyli w 12 spotkaniach między innymi w Massachusetts Institute of Technology (MIT) Center for Biomedical Innovation, MIT Innovation Initiative,  Fraunhofer Center for Sustainable Energy Systemi, Fraunhofer Center for Manufacturing Innovation, NorthEast Clean Energy Council, NECEC Institute, Mass Technology Leadership Council, Inc., Cambridge Innovation Centre. Wszystkie spotkania dawały szczególna okazję do bezpośrednich rozmów z kluczowymi osobami reprezentującymi lokalne ekosystemy. Przedstawicielami nauki, instytutów badawczych, inkubatorami, inwestorami i organizacjami wspierającymi rozwój technologii i rozwój gospodarczy.