Fundacja „Gdy liczy się czas”

Fundacja „Gdy liczy się czas” 2018-08-07T09:55:36+02:00

Project Description

Adres:

Nowy Świat 30A/6
20-418 Lublin

Opis:

Fundacja koncentruje się na działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowanej m.in. przez świadczenie pomocy na rzecz osób ze schorzeniami nowotworowymi. Fundacja promuje i realizuje programy mające na celu pomoc rodzinom i osobom dotkniętym chorobą nowotworową oraz organizuje zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Programy opracowywane i realizowane przez fundację skierowane są również do rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, a także do osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Project Details