Obszar B+R

+ 15

Wspólne projekty B+R
członków Klastra

+ 90

Projekty B+R
w realizacji
na uczelniach wyższych
należących do Klastra

44 %

Przedsiębiorstw z Klastra
zadeklarowało udokumentowanie
wydatki na działalność B+R
(2016-2019)

Wykres kołowy przedstawiający strukturę własności przemysłowej przedsiębiorstw Klastra (znaki towarowe 86, wzory przemysłowe 66, patenty 23, wzory użytkowe 14)
Stan na kwiecień 2019 r.
Wykres kołowy przedstawiający strukturę własności przemysłowej uczelni wyższych w Klastrze (patenty  449, zgłoszenia patentowe 361, znaki towarowe 31, wzory użytkowe 30, wzory przemysłowe 21)
Stan na sierpień 2020 r.

Projekty Klastra wspierające rozwój innowacji

Logo projektu InnoDesign
Logo projektu LivingLab
Logo projektu InnoTest

Wybrane projekty B+R członków Klastra Lubelska Medycyna

Dwufazowy, sprężysty biomateriał kościozastępczy „FlexiOss” w badaniach in vivo

Lider – Prof. dr hab. Grażyna Ginalska – Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  i Dr hab. Izabela Polkowska – Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Partnerzy – Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Informacje – Projekt dotyczy wykazania możliwości wykorzystania materiału kościozastępczego do wypełniania ubytków w kościach zwierząt laboratoryjnych. Uzyskane w wyniku współpracy rezultaty sugerują możliwość wykorzystania materiału implantacyjnego nowej generacji do zabiegów implantacyjnych u pacjentów klinik stomatologicznych, ortopedycznych i weterynaryjnych. Grant badawczy NCN, nr. N N308 582 440

Lider – Prof. dr hab. Grażyna Ginalska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Katedra Biochemii i Biotechnologii) i dr Małgorzata Kiernicka Centrum Stomatologiczne „New-Dent”

Partnerzy – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Medical Inventi S.A. i Centrum Stomatologiczne „New-Dent”.

Informacje – Centrum New-Dent zostało zaakceptowane przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do przeprowadzenia obserwacji klinicznych nowego biomateriału dostarczonego przez Medical Inventi S.A. (wypełnienie ubytków w chirurgii stomatologicznej ). Wszystkie przypadki są okresowo poddawane ocenie klinicznej,a zastosowanie biomateriału w ww. przypadkach nie wykazało efektów ubocznych.

Lider – SDS Optic Sp. z o.o.

Partnerzy – SDS Optic Sp z o.o., Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów.

Informacje – W wyniku zrealizowanych prac B+R powstanie prototyp komercyjnego urządzenia, mikrosondy laserowej, umożliwiający wykrywanie markerów nowotworowych HER2 i CCL5 oraz ilościowe wykrywanie przenikania substancji leczniczych do guza nowotworowego podczas opracowywania terapii przeciwnowotworowych. Opracowana technologia będzie innowacją o znaczeniu międzynarodowym. Celem spółki SDS Optic jest wzmocnienie pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach nauki objętych projektem, a także rozpoczęcie działalności eksportowej, opartej o sprzedaż ww. urządzenia.

Lider – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Partnerzy – Università degli Studi di Macerata, K.U.Leuven, Eurocentro

Informacje – Projekt REINITIALISE koncentruje się na technologiach cyfrowych w sektorze zdrowia, a w szczególności na technologiach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki.
Projekt finansowany jest w ramach instrumentu Twinning programu Horyzont 2020, którego głównym celem jest rozwijanie potencjału naukowego i administracyjnego instytucji w określonej dziedzinie badań poprzez współpracę z doświadczonymi (zaawansowanymi) partnerami zagranicznymi (instytucjami).

Przedstawiciele firmy Netrix – członka Klastra Lubelska Medycyna i Urzędu Miasta Lublin jako koordynatora Klastra Lubelska Medycyna są członkami Rady Innowacji Projektu.

Okres realizacji projektu: 1.01.2021-31.12.2023