Obszar B+R

+ 15

Wspólne projekty B+R
członków Klastra

+ 90

Projekty B+R
w realizacji
na uczelniach wyższych
należących do Klastra

44 %

Przedsiębiorstw z Klastra
zadeklarowało udokumentowanie
wydatki na działalność B+R
(2016-2019)

Stan na kwiecień 2019 r.
Stan na sierpień 2020 r.

Projekty Klastra wspierające rozwój innowacji

Wybrane projekty B+R członków Klastra Lubelska Medycyna

Dwufazowy, sprężysty biomateriał kościozastępczy „FlexiOss” w badaniach in vivo

Lider – Prof. dr hab. Grażyna Ginalska – Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  i Dr hab. Izabela Polkowska – Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Partnerzy – Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Informacje – Projekt dotyczy wykazania możliwości wykorzystania materiału kościozastępczego do wypełniania ubytków w kościach zwierząt laboratoryjnych. Uzyskane w wyniku współpracy rezultaty sugerują możliwość wykorzystania materiału implantacyjnego nowej generacji do zabiegów implantacyjnych u pacjentów klinik stomatologicznych, ortopedycznych i weterynaryjnych. Grant badawczy NCN, nr. N N308 582 440

Lider – Prof. dr hab. Grażyna Ginalska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Katedra Biochemii i Biotechnologii) i dr Małgorzata Kiernicka Centrum Stomatologiczne „New-Dent”

Partnerzy – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Medical Inventi S.A. i Centrum Stomatologiczne „New-Dent”.

Informacje – Centrum New-Dent zostało zaakceptowane przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do przeprowadzenia obserwacji klinicznych nowego biomateriału dostarczonego przez Medical Inventi S.A. (wypełnienie ubytków w chirurgii stomatologicznej ). Wszystkie przypadki są okresowo poddawane ocenie klinicznej,a zastosowanie biomateriału w ww. przypadkach nie wykazało efektów ubocznych.

Lider – SDS Optic Sp. z o.o.

Partnerzy – SDS Optic Sp z o.o., Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów.

Informacje – W wyniku zrealizowanych prac B+R powstanie prototyp komercyjnego urządzenia, mikrosondy laserowej, umożliwiający wykrywanie markerów nowotworowych HER2 i CCL5 oraz ilościowe wykrywanie przenikania substancji leczniczych do guza nowotworowego podczas opracowywania terapii przeciwnowotworowych. Opracowana technologia będzie innowacją o znaczeniu międzynarodowym. Celem spółki SDS Optic jest wzmocnienie pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach nauki objętych projektem, a także rozpoczęcie działalności eksportowej, opartej o sprzedaż ww. urządzenia.

Lider – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Partnerzy – Università degli Studi di Macerata, K.U.Leuven, Eurocentro

Informacje – Projekt REINITIALISE koncentruje się na technologiach cyfrowych w sektorze zdrowia, a w szczególności na technologiach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki.
Projekt finansowany jest w ramach instrumentu Twinning programu Horyzont 2020, którego głównym celem jest rozwijanie potencjału naukowego i administracyjnego instytucji w określonej dziedzinie badań poprzez współpracę z doświadczonymi (zaawansowanymi) partnerami zagranicznymi (instytucjami).

Przedstawiciele firmy Netrix – członka Klastra Lubelska Medycyna i Urzędu Miasta Lublin jako koordynatora Klastra Lubelska Medycyna są członkami Rady Innowacji Projektu.

Okres realizacji projektu: 1.01.2021-31.12.2023