Rada Klastra

Rada Klastra Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych

Przewodniczący Rady Klastra:
dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Wiceprzewodniczący Rady Klastra:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Pozostali członkowie Rady Klastra:

Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

dr n. med. Radosław Starownik – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie

Piotr Matej – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

Dorota Karczewska – Prezes Zarządu CRH ŻAGIEL MED Sp. z o.o. sp. j.

dr n. med. Beata Walawska – NZOZ Orto-Mix Ortodoncja Stomatologia Beata Walawska

Mateusz Sagan – Prezes Zarządu FiBioMed Sp. z o.o.

Waldemar Ferschke – Wiceprezes Zarządu Medisept Sp. z o.o.

Magdalena Stachyra – Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Łukasz Gołąbek – Wiceprezes Zarządu Netrix Group Sp. z o.o.

Kadencja Rady Klastra Lubelska Medycyna upływa z dniem 15 lipca 2023 r.