Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” 2019-04-11T09:14:03+02:00

Project Description

Adres:

ul. Mościckiego 1
24-110 Puławy

Opis:

Fundacja  „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” to Ośrodek Innowacji akredytowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Fundacja prowadzi działania w następujących obszarach:

– zapewnienie przedsiębiorcom w regionie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych na każdym etapie rozwoju;

– prowadzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych ;

– tworzenie korzystnych warunków rozwoju drobnej przedsiębiorczości i zapewnienia w ten sposób nowych miejsc pracy w szczególności dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych poprzez realizację projektów o charakterze dotacyjnym;

– organizowanie różnych form promocji przedsiębiorczości, w szczególności konferencji i spotkań, innych;

– organizowanie i prowadzenie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a w szczególności pomoc osobom poszukującym pracy, bezrobotnym, seniorom.

Project Details