Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej

Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej 2016-12-12T16:04:13+01:00

Project Description

Adres:

ul. Fabryczna 15/13, 20- 301 Lublin

WWW:

Opis:

Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej koncentruje się w swojej misji na propagowaniu, budowaniu i wzmacnianiu w polskim społeczeństwie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, wspieraniu działań na rzecz rozwoju instytucji publicznych, zwiększaniu sprawności administracyjnej sektora publicznego zarówno rządowego jak i samorządowego, propagowaniu postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa, inicjowaniu i promowaniu aktywności społecznej, a także wspomaganiu rozwoju i współpracy wspólnot, społeczności lokalnych, regionalnych i transgranicznych.

Project Details