KUL Creative

KUL Creative 2016-12-12T16:04:13+01:00

Project Description

Adres:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

WWW:

Opis:

Zakres działalności: Współpraca z podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Obszary działalności bieżącej:
– Nawiązywanie współpracy z podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.
– Bieżące wsparcie Działu Badań i Rozwoju Uniwersytetu w inicjowaniu projektów naukowych i europejskich wymagających udziału podmiotów zewnętrznych takich jak partnerzy biznesowi, samorządy oraz trzeci sektor.
– Koordynacja projektów z zakresu komercjalizacji wiedzy.

Project Details