Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Opis produktu

Adres:

ul. Mościckiego 1,
24-110 Puławy

WWW:

Opis:

Park stanowi element lokalnej polityki rozwoju. Został powołany w celu ożywienia gospodarczego w regionie poprzez skuteczne wdrażanie rozwiązań w zakresie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Park animuje współpracę instytucji naukowo – badawczych, uczelni wyższych oraz firm produkcyjnych w zakresie prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologiami i produktami rynkowymi i ich transferem do procesów produkcyjnych.

Szczegóły produktu