Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Puławski Park Naukowo-Technologiczny 2016-12-12T16:04:05+01:00

Project Description

Adres:

ul. Mościckiego 1,
24-110 Puławy

WWW:

Opis:

Park stanowi element lokalnej polityki rozwoju. Został powołany w celu ożywienia gospodarczego w regionie poprzez skuteczne wdrażanie rozwiązań w zakresie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Park animuje współpracę instytucji naukowo – badawczych, uczelni wyższych oraz firm produkcyjnych w zakresie prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologiami i produktami rynkowymi i ich transferem do procesów produkcyjnych.

Project Details