Kontakt

Kontakt 2018-12-19T14:08:13+01:00

Klaster Lubelska Medycyna

Biuro Klastra
ul. Bernardyńska 3
Lublin, 20-109

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Lublin

Klaster Lubelska Medycyna
Plac Litewski 1
20- 080 Lublin

(+48) 81 466 25 05
(+48) 81 466 25 25
info@medycyna.lublin.eu
Klaster Lubelska Medycyna

Pracownicy biura:

Marzena Strok-Sadło
Główny specjalista | Urząd Miasta Lublin

Iwona Urban
Podinspektor | Urząd Miasta Lublin

Aldona Robak
Podinspektor | Urząd Miasta Lublin

Olga Matosiuk
olgamatosiuk@umlub.pl | Uniwersytet Medyczny w Lublinie