Konferencja na temat przekładu medycznego „TŁUMACZENIA MEDYCZNE – PERSPEKTYWY I WYZWANIA”

Klaster Lubelska Medycyna objął honorowym patronatem konferencję „TŁUMACZENIA MEDYCZNE – PERSPEKTYWY I WYZWANIA”, która odbyła się 6 lutego 2016 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy. Konferencja otworzyła dyskusję na temat potrzeby doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie terminologii medycznej przy współpracy z medycznymi ośrodkami naukowymi i środowiskiem lekarskim.

Inicjatywa miała na celu:
– zacieśnienie współpracy pomiędzy tłumaczami przysięgłymi i specjalistycznymi przedstawicielami świata medycznego;
– profesjonalizację medycznych usług tłumaczeniowych świadczonych dla osób fizycznych, szpitali i szkół wyższych oraz przedsiębiorstw medycznych;
– profesjonalne przygotowanie tłumaczy do transferu wiedzy medycznej poza granice kraju;
– promocję zdobyczy naukowych i rozwiązań technologicznych powstałych na bazie współpracy nauki z biznesem;
– doskonalenie kadr Lubelszczyzny i ich promocję jako lokalnego kapitału ludzkiego.