Spotkanie członków zespołu ds. Marketingu w Klastrze

W dniu 4 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie członków zespołu ds. Marketingu w Klastrze oraz przedstawicieli firm będących członkami Klastra zainteresowanych współpracą w tym zespole.
Na spotkaniu zostały omówione działania podjęte przez Klaster w zakresie promocji środowiska oraz plany dotyczące działań promocyjnych i narzędzi promocji Klastra w 2016 roku.

imgp5317m