Spotkanie przedsiębiorstw – eksporterów z Klastra

W dniu 4 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie członków Klastra, przedsiębiorców prowadzących sprzedaż eksportową lub zamierzających rozpocząć sprzedaż na eksport.
Celem spotkania było wzajemne poznanie się osób zarządzających, pracowników działów sprzedaży lub eksportu firm będących członkami Klastra, wymiana doświadczeń oraz omówienie możliwości współpracy.