Klaster Lubelska Medycyna wśród inicjatyw inspirujących biznes

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Panem Prezydentem Krzysztofem Żukiem na temat otwartości, przyjazności, przedsiębiorczości i akademickości Lublina. Powyższe cechy umożliwiają realizację projektów takich jak platforma współpracy Klaster Lubelska Medycyna. Wywiad dostępny jest tutaj.