Konferencja „Rehabilitacja we współczesnej medycynie – propozycje środowiska medycznego w województwie lubelskim”

W dniach 14-15 października 2016 r. odbędzie się pierwsza edycja Wschodnich Targów Rehabilitacji, organizowanych przez Targi Lublin S.A. – Członka Klastra Lubelska Medycyna. Mając na uwadze zadania realizowane przez Klaster oraz tematykę podejmowaną podczas Targów, Klaster Lubelska Medycyna został partnerem branżowym tego wydarzenia.

W czasie Wschodnich Targów Rehabilitacji odbędą się dwa wydarzenia organizowane przez  Klaster Lubelska Medycyna. 14 października 2016 r. zapraszamy Członków Klastra, jak również wszystkie osoby zainteresowane działalnością Klastra, na Spotkanie Członków Klastra, które poświęcone będzie turystyce medycznej oraz działaniom na rzecz dalszej integracji i współpracy środowiska.

Na dzień 15 października 2016 r. została zaplanowana konferencja naukowa, „Rehabilitacja we współczesnej medycynie – propozycje środowiska medycznego w województwie lubelskim”, której celem jest przedstawienie propozycji środowiska medycznego Klastra w zakresie rehabilitacji w odpowiedzi na aktualne trendy we współczesnej medycynie. Podczas konferencji zaprezentują się specjaliści w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji dziecięcej, narządów ruchu, onkologicznej, kardiologicznej, dermatologicznej i stomatologicznej. W konferencji wezmą również udział przedstawiciele stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Swoją obecność na konferencji potwierdzili przedstawiciele władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Urzędu Miasta Lublin, prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek – Senator IX kadencji Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher – konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej, dr n. med. Anna Krawczyńska – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii, Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto w dniach 14-15 października 2016 r. na stoisku Klastra lekarze oraz terapeuci oddelegowani z podmiotów będących Członkami Klastra Lubelska Medycyna będą udzielali bezpłatnych porad uczestnikom Targów oraz mieszkańcom Lublina. Harmonogram porad zostanie udostępniony w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz udziału w wydarzeniach organizowanych przez Klaster Lubelska Medycyna.

Plan spotkania Członków Klastra – ENG

Plan konferencji – ENG