Spotkanie lokalnych firm i organizacji w ramach programu CLUSTERS3

W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału w spotkaniu w ramach przygotowań do programu CLUSTERS3. W kwietniu 2016 roku Województwo Lubelskie przystąpiło do projektu CLUSTERS3 realizowanego w partnerstwie międzynarodowym z udziałem 9 partnerów z 7 regionów UE. Celem trwającego 4 lata projektu jest usprawnienie polityki klastrowej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z regionami UE, które realizują sprawdzone modele współpracy podmiotów w ramach klastrów, a jednocześnie podejmują wspólne dla Europy wyzwanie realizacji regionalnych strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji. Celem najbliższego spotkania jest włączenie potencjalnych partnerów w realizację projektu, a tym samym zapewnienie lepszego dopasowania regionalnej polityki wspierania klastrów do ich potrzeb i oczekiwań.

Spotkanie odbędzie się w piątek 3 lutego br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2, w Sali Audytoryjnej S1 na parterze.

Zainteresowane osoby proszone są o potwierdzenie swojej obecności na adres mailowy: marta.smulkowska@lubelskie.pl w terminie do poniedziałku 30 stycznia 2017 r.