Praktyki studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Klastrze Lubelska Medycyna

Pierwsza pięcioosobowa  grupa studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zakończyła praktyki w Klastrze Lubelska Medycyna. Praktyki są realizowane w ramach umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Urzędem Miasta Lublin. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku praktyki odbędzie łącznie grupa 41 studentów kierunku Zdrowie Publiczne (25 studentów w Klastrze Lubelska Medycyna, pozostali w ramach rozwijanego z udziałem Miasta projektu Klastra Biotechnologicznego).

W czasie praktyk studenci będą wspierali biuro Klastra w realizacji bieżących zadań, przygotowywali informacje i narzędzia, które będą wykorzystywane na potrzeby przygotowania spotkań Klastra, oraz prowadzonych działań promocyjnych Lublina, Lubelszczyzny i lubelskiej branży medycznej. Praktyki dają możliwość sprawdzenia kompetencji studentów w zakresie prawidłowej, efektywnej komunikacji z otoczeniem zawodowym, umiejętności pracy zespołowej i profesjonalnego przygotowania i prezentacji materiałów na potrzeby procesów decyzyjnych w Klastrze.