Sukces Zakładu Hematoloonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zakład Hematoloonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierownictwem Prof. Krzysztofa Giannopoulosa uzyskał międzynarodowe certyfikaty dobrej praktyki laboratoryjnej  dla oceny stanu mutacji genów kodujących części zmienne łańcuchów ciężkich immunoglobulin (IGHV) oraz oceny mutacji genu TP53 w ramach standaryzacji przeprowadzonej przez ERIC. European Research Initiative on CLL (ERIC) jest europejską organizacją, która zajmuje się tworzeniem wspólnych standardów i zaleceń w odniesieniu do diagnostyki i leczenia chorych na CLL oraz chorób pokrewnych. Celem organizacji jest wdrażanie oraz rozwój podstawowych i klinicznych prac badawczych, a także publikowanie naukowej i klinicznej wiedzy dotyczącej CLL i chorób pokrewnych.

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest pierwszym wystandaryzowanym ośrodkiem diagnostycznym wykonującym badania oceny stanu mutacji genów IGHV i TP53.

 

Źródło: https://hematoonkologia.pl/aktualnosci/news/id/2348-miedzynarodowy-certyfikat-diagnostyczny-dla-zakladu-hematoonkologii-doswiadczalnej-w-lublinie/