Warsztaty dla wnioskodawców w ramach programu HORYZONT 2020 – aktualizacja

W związku z dużym zainteresowaniem kompleksowymi warsztatami dla wnioskodawców w ramach programu HORYZONT 2020 oraz licznymi prośbami o ich powtórzenie, organizatorzy warsztatów informują, że dodatkowe szkolenia odbędą się w terminie 15 – 16 lutego br. Pierwszego dnia omówione zostaną kwestie dotyczące przygotowania wniosku badawczo-innowacyjnego. Drugi dzień poświęcony zostanie na omówienie kalkulacji kosztorysu projektowego. Szczegóły dotyczące ww. spotkań znajdują się stronie internetowej RPK Lublin: http://www.rpklublin.pl/1158,15-lutego-2017-r

Aby zagwarantować sobie miejsce na wybranych warsztatach należy zgłosić swój udział w nich poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (www.rpklublin.pl/szkolenia). Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego 2017 r.

Osoby, które chcą wziąć udział w obu warsztatach proszone są o wypełnienie zgłoszenia na każdy dzień osobno.
Serdecznie zachęcam do udziału w powyższych warsztatach.