Spotkanie touroperatorów w biurze Klastra Lubelska Medycyna

W dniu 26 stycznia 2017 r. w biurze Klastra Lubelska Medycyna odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dedykowane branży turystycznej. Podczas spotkania biura podróży oraz organizatorzy turystyki zapoznali się z działalnością Klastra oraz wspólnie zidentyfikowali potencjalne obszary współpracy z podmiotami z branży medycznej zrzeszonymi w Klastrze Lubelska Medycyna. Wkrótce przewidziane są kolejne spotkania warsztatowe poświęcone tworzeniu wspólnych pakietów produktów w turystyce medycznej.