Zaproszenie na konferencję „Export – Invest Lubelskie”

Zachęcamy do udziału w konferencji „Export – Invest Lubelskie”, która odbędzie się dnia 17 marca 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości rozwoju lubelskich przedsiębiorstw oraz podjęcie dyskusji o wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubelskiego w świetle obecnych możliwości i nadchodzących wyzwań.

Nadchodząca konferencja będzie doskonałą okazją do rozmów B2B z przedstawicielami instytucji regionalnych i ogólnopolskich, które zajmują się wspieraniem inwestycji, w tym:
– Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.(PAIH),
– Agencji Rynku Rolnego (ARR),
– Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE),
– BZWBK,
– Polskiej Ekologii,
– Enterprise Europe Network

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat prelegentów oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/konferencja-lubelskie-export-invest.

Załącznik: Zaproszenie