Udział przedstawiciela Klastra Lubelska Medycyna w konferencji „Leveraging Cluster Policies for Successful Implementation of RIS3”

W dniu 7 marca 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego do projektu CLUSTERS3, realizowanego w partnerstwie międzynarodowym z udziałem 9 partnerów z 7 regionów UE, odbyła się konferencja „Leveraging Cluster Policies for Successful Implementation of RIS3”. Panel obejmował dyskusję między innymi na temat rozwoju klastrów i ekosystemu innowacji w regionie, polityki klastrowej w Polsce oraz zasad i standardów zarządzania klastrami. Podczas konferencji przedstawiono dobre praktyki w zakresie zarządzania klastrami funkcjonującymi w województwie lubelskim. Klaster Lubelska Medycyna reprezentowała na spotkaniu Marzena Strok-Sadło – Członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna.

Źródło: http://www.invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/miedzynarodowa-konferencja-partnerow-projektu-clusters3-relacja-ze-spotkania